Регистрация в центъра за печат

Регистрацията на Потребителите (Клиентите) в страницата "Център за печат" е необходима защото:

  • Ви дава възможност да изтеглите и инсталирате безплатно виртуален принтер на Вашият компютър.
  • Чрез еднократната регистрация, може да направите бърза и лесна конфигурация на поръчката.
  • Можете да изпращате заявки за печат по всяко време – 24/7.
  • След приключване на поръчката получавате по имейл форма за плащане (която потвърждава изпращането на заявката) с избраният от Вас начин за плащане.
  • Получавате архив на изпратените заявки за печат, стойността им и подробности за доставката.
  • Онлайн проследявате статуса на Вашата поръчка.

За всички допълнителни въпроси или възникнали нередности относно Вашата поръчка с Вас ще се свърже наш оператор.