Част ОВК

Проекта по част ОВК е детайлно техническо решение за изграждане на инсталации по отопление, вентилация и климатизация на обекта. Той включва технически изчисления за необходимата мощност на инсталацията, детайлни чертежи на местопложението на всички съоръжения, техническа спецификация и инструкции за изпълнението на инсталациите.

 

Видове проекти ОВК:

Отоплителна инсталация

Вентилационна инсталация

Климатична инсталация

Сградна газова инсталация

Част Енергийна ефективност

Инсталация за слънчеви колектори