Част Конструктивна

Проекта по част конструктивна се разработва въз основа на архитектурния проект и геоложки доклад (ако се налага такъв). Проекта включва - статически изчисления на сградата (съоръжението), план на фундаментите, кофражни планове и армировъчни планове (при монолитни стоманобетонови конструкции), монтажни планове (при сглобяеми конструктивни елементи), конструктивно-монтажни чертежи и детайли, спецификация на материалите, изделията и готовите стоманобетонови елементи.

Видове конструктивни проекти:

Конструктивни чертежи и документи (пълна проектна документация)

Проектиране на стоманобетонни конструкции (хотели, жилищни сгради, офис сгради, къщи)

Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции

Проектиране на стоманени конструкции (промишлени халета, магазини, стълбове, премествяеми съоръжения)

Проектиране на дървени конструкции (дървена къща, мост, беседка)

Проектиране на рекламни съоръжения, осветителни тела и огради

Подпорни стени и укрепване на изкопи

Фундаментни слягания и пропадания